Управителен съвет

Председател: 

 
Членове на УС:
  • Диана Митова - заместник-председател
  • Георги Найденов - организационен секретар и спортен директор
  • Пламен Балабанов -  председател на СС
  • Виолета Михалева
  • Дойка Апостолова -  в оставка
  • Александър Попов - в оставка
 

Контакт