Боян Пламенов Тодоров/Магдалена Мирославова Димитрова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
13D
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
10.07.2009
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
53
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
10.11.2008
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
54