Дамян Атанасов Ганчев / Александрина Мартинова Друмева