Димитър Щилянов Бекриев

Рождена дата: 
01.02.1958
Треньор към Клуб член на БФСТ: 
Съдия към Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека като съдия: 
2016
2017
Съдийска категория: 
B
WDSF: 
Не