Джузепе Ло Джудиче / Илияна Деянова Танева

Година на картотека: 
2019
Клас: 
15B La
15B St
Категория: 
Аматьор