Християн Николаев Йорданов / Ксандриния Йорданова Капелова

Година на картотека: 
2019
Клас: 
18B La
18B St
Категория: 
Аматьор