КСТ "Алекс"

Председател: 
Димитър Ангелов Александров
Булстат: 
115089493
Ф.Д.: 
5186/1996
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. "Лазо Войвода" №22
Е-mail: 
alex_da@mail.bg
Телефон: 
+359896969069
+359888688210