КСТ "Алекс"

Председател: 
Ангел Димитров Александров
Булстат: 
115089493
Ф.Д.: 
5186/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Пловдив
Адрес: 
гр. Пловдив
бул. Независимост № 113 ап. 10
Е-mail: 
angelalexandrov@icloud.com
Телефон: 
+359896969069
+359888688210

Първоначална картотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Дилян Галинов Симов / Изабела Стефанова Салчева 18D

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Смяна на клубна принадлежност:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезател Клас Подпис / Настойник
1 Виктория Пламенова Петрова 15B La, 15B St