КСТ "Блясък"

Председател: 
Искра Петрова Тодорова
Булстат: 
102151728
Ф.Д.: 
3898/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Поморие
Адрес: 
ул. "Княз Борис" №135
Телефон: 
+359898714911
+359887599899
+359878457091

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Лора ЕмиловаТуджарова Петър Веселинов Тодоров 9E