КСТ "Бургас 1975"

Председател: 
Андрей Димитров Тодоров
Булстат: 
175841694
Ф.Д.: 
6/2010
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20100308001
Град: 
Бургас
Адрес: 
ул. "Стефан Самболов" №40
Телефон: 
+35956813958
+359887382927

Първоначална картотека състезател без партньор:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Георг Милчев Киряков / Христиана Христова Бургазлиева КСТ "Бургас 1975" A La, A St