КСТ "Бургас 1975"

Председател: 
Андрей Димитров Тодоров
Булстат: 
175841694
Ф.Д.: 
6/2010
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20100308001
Град: 
Бургас
Адрес: 
ул. "Стефан Самболов" №40
Телефон: 
+35956813958
+359887382927

Първоначална картотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Димитър Йорданов Дросев/Paula-Eva Bakanaciute A La

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Paula - Eva Bakanaviciute Димитър Йорданов Дросев A La

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Paula - Eva Bakanaviciute Димитър Йорданов Дросев A La