КСТ "Фламинго 98"

Председател: 
Цветомир Христов Панчев
Булстат: 
117114430
Ф.Д.: 
1946/1998
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Русе
Адрес: 
ул. "Сливница" №19, бл. "Вихрен"
Телефон: 
+35982823705
+359897983039
+359899376915

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Диляра Акиф Мадан Марио Павлинов Цветанов 9E

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Диляра Акиф Мадан Марио Павлинов Цветанов 9E