КСТ "Гранд"

Председател: 
Атанаска Бойчева Димитрова
Булстат: 
175769857
Ф.Д.: 
24/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Хасково
Адрес: 
ул. "Ген. Столетов" №5
Телефон: 
+359898261629
+35938663738

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Братан Славеев Братанов / Калина Николаева Джамбазка КСТ "Гранд", КСТ "Гардения" M La