КСТ "Киара-Н"

Председател: 
Николай Танев Тенев
Булстат: 
123765633
Ф.Д.: 
24/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Казанлък
Адрес: 
жк "Изток" №31 вх.Б ап.33
Телефон: 
+359 898601271

Смяна на партньор или съсдаване на двойка от състезатели в базата на БФСТ.

Подпис и печат:

Дата:

Смяна на партньор или съсдаване на двойка от състезатели в базата на БФСТ.

Подпис и печат:

Дата: