КСТ "Киара-Н"

Председател: 
Николай Танев Тенев
Булстат: 
123765633
Ф.Д.: 
24/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Казанлък
Адрес: 
жк "Изток" №31 вх.Б ап.33
Телефон: 
+359 898601271

Първоначална картотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Кристиян Каменов Халачев Далия Димитрова Димитрова 15C

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Кристиян Каменов Халачев Далия Димитрова Димитрова 15C