КСТ "Ксани денс”

Председател: 
Николинка Йовчева Колева
Булстат: 
104687607
Ф.Д.: 
576/2007
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Велико Търново
Адрес: 
ул. „Зеленка” 62
Телефон: 
+359887395480