КСТ "Ксани денс”

Председател: 
Николинка Йовчева Колева
Булстат: 
104687607
Ф.Д.: 
576/2007
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Велико Търново
Адрес: 
гр. Велико Търново
ул. Георги Измирлиев 12
Телефон: 
+359887395480

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Християн Николаев Йорданов / Ксандриния Йорданова Капелова КСТ "Ксани денс” 18B La, 18B St