КСТ "Мeджик Степ"

Председател: 
Яна Гочева Тонева
Булстат: 
176533984
Ф.Д.: 
29/2013
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20130821003
Град: 
Чирпан
Адрес: 
ул. "Яворов" №6
Е-mail: 
Телефон: 
+359886681452