КСТ "Поморие"

Председател: 
Нели Антониева Младенова
Булстат: 
147127685
Ф.Д.: 
956/2007
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20120308012
Град: 
Поморие
Адрес: 
ул."Георги Кондолов" 5 8201
Телефон: 
+359899918144
+359887571551

Смяна на клубна принадлежност:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезателнизходящо сортиране Клас Подпис / Настойник
1 Борис Тодоров Борисов 18B St, 18A La

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Мария Алексеевна Рябушкина Борис Тодоров Борисов 18A La, 18A St