КСТ "Ритъм"

Председател: 
Анелия Димитрова Ангелова
Булстат: 
106026017
Ф.Д.: 
50/1997
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Враца
Адрес: 
ул. "Цвета Кръстенякова" №5
Телефон: 
+359888765528