КСТ "Роза"

Председател: 
Петър Лалев Радев
Булстат: 
123084930
Ф.Д.: 
262/1997
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20081215028
Град: 
Казанлък
Адрес: 
ул. "Софроний" №10
Е-mail: 
Телефон: 
+35943148828
+359886027061
+359887437046

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Нона Иванова Ангелова Стелиан Петков Владев 15D

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Нона Иванова Ангелова Стелиан Петков Владев 15D