КСТ "София Данс"

Председател: 
Иван Димитров Терзиев
Булстат: 
131341310
Ф.Д.: 
12375/2004
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ул. "Генерал Паренсов" №51
Телефон: 
+359888257225

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: