КСТ "Звезда"

Председател: 
Георги Петков
Булстат: 
124070385
Ф.Д.: 
154/1997
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Добрич
Адрес: 
ул. "Димитър Списаревски" №13, вх.А, ет.5
Телефон: 
+3595826254