Недялка Николова Йорданова

Треньор към Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека като треньор: 
2013
Треньорска категория: 
Помощник треьор
Съдия към Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека като съдия: 
2013
Съдийска категория: 
C
WDSF: 
Не