Съобщение

          Българска федерация по спортни танци Ви уведомява, че според заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-718/18.12.2020 г (тук), , всеки непълнолетен спортист може да възстанови тренировъчна дейност, само ако е регистриран към федерация! Може да направите справка за картотекираните състезатели към БФСТза 2020г. тук . Не забравяйте да подновите регистрацията си и за 2021 година, срока е 31.01.2021