Новини

 • Извънредно Общо събрание на БФСТ

  ПОКАНА

  Уважаеми членове на БФСТ,

  На основание Решение на УС от 03.06.2017 година и по препоръка на КС на БФСТ, УС свиква Извънредно Общо събрание на БФСТ на 15.07.2017 г. (събота) от 10:00 часа в град Пловдив в конферентна зала на хотел „Империал”, ул. „Лев Толстой” № 6 при следния дневен ред:

   

  1. Утвърждаване приема на нови членове в БФСТ.
  2. Вземане на решение, с което да бъде упълномощен Председателя на УС при БФСТ, за предприемане на необходимите съдебни процедури, с които да се иска възстановяването на дължими суми към БФСТ и WDSF от членове на БФСТ и други, доколкото българската федерация, търпи финансови лишения и наказания по повод тези неплащания. 
  3. При положително решение по т. 2-ра от настоящата покана, вземане на решение за упълномощаване на адвокат, който да се заеме със съдебните дела и процедури, както и съдебен изпълнител, в последващото изпълнително производство, относно възстановяване на сумите, дължими към БФСТ.
  4. Гласуване на вот на недоверие на членове на УС, съгласно Устава на БФСТ и действащото законодателство на Република България.
  5. Избор на нови членове на УС. Предложенията се приемат в срок, съгласно Устава на БФСТ, действащ към настоящия момент.
  6. Обсъждане  и приемане на промени в Устава на БФСТ.
  7. Други

   

  Гр. София 
  13.06.2017

  Свикващ събранието: Иван Деспотов
  /Председател на УС на БФСТ/

 • СЪДИИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ШАМПИОНАТ ПО ВЪЗРАСТ

  Уважаеми Колеги,

  От името на УС на БФСТ, както и лично от мое име, бих желал да Ви информирам, че с оглед на осигуряване на честно и открито провеждане на Държавния шампионат по възраст, както и на пресичането на разпространяване на всякакви слухове и спекулации, а така също и поради необходимостта част от съдиите да бъдат включени в съдийския панел на Международния турнир, взехме решение да огласим официално имената на съдиите, които ще оценяват изпълненията на танцовите двойки по време на ДШ по възраст.

  Бихме желали да уверим всички вас, че ще направим всичко възможно за да може нашият Държавен шампионат да бъде проведен максимално честно и открито и на него да бъдат излъчени за шампиони най-добрите танцови двойки на България.

  Ето и имената на съдиите, които тази година са избирани по следния начин:

  Изброените по долу държави са предложени на УС от РСС, а имената на съдиите са номинирани от федерациите по спортни танци на съответните държави. След номинациите на съдии от Русия, Франция и Полша, в последствие получихме отказ. След това поискахме номинация за втори път и това са съдиите, които вече потвърдиха своето участие.

   

  1. Наталия Кулагина   - Русия                  
  2. Димитру Стрелник – Румъния
  3. Жан Себастиян Годе – Франция          
  4. Анжело Бианко – Италия
  5. Пьотр Заморски – Полша                    
  6. Евгения Паракина – Холандия
  7. Манфред Стиглиц – Англия                
  8. Лилия Бернатавичене – Литва
  9. Янис Ванагс - Латвия 

   

  С пожелание за успешно участие и добро представяне на предстоящия ДШ!

  С уважение,

  УС на БФСТ и Иван Деспотов 

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФСТ

  Съгласно Протокол №2 от 17.02.2017 г., и на основание чл.41, т.17 от Устава, Управителният съвет на БФСТ свиква редовно годишно Общо събрание на 07.04.2017 г. от 11:30 ч. в град Стара Загора ул. ”Никола Икономов” № 80 – конферентна зала на хотел-ресторант „Зеления хълм“, при следния дневен ред: 

   

  1. Утвърждаване на приетите от УС нови КСТ за членове на БФСТ.
  2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ на Годишния доклад за дейността на БФСТ през 2016 година.
   (Персонален отчет на членовете на УС през 2016 г. и предходният Председател на БФСТ Силвия Живова, предоставяне на  информация и обяснения за проваленото Световно първенство по спортни танци от БФСТ, неплатените такси към WDSF за организирани МТ, информация за МТ в Албена, и други)
  3. Финансов отчет на БФСТ за 2016 година – включително подробен финансов отчет (приходи, разходи Албена 2016)
  4. Отчет на Контролния съвет на БФСТ за 2016 г. 
  5. Утвърждаване на предложените от УС санкции на основание чл.25 ал.1 и чл.26 ал.1 от Устава на БФСТ.
  6. Обсъждане и приемане на бюджета на БФСТ за 2017 г.                    
  7. Определяне размера на годишния членски внос на БФСТ за 2018 г.
  8. Освобождаване на членове на Управителния съвет на БФСТ от Общото събрание по реда на чл.47, точка 3 и  точка 4 от Устава на БФСТ.
  9. Избор на нови членове на УС на мястото на освободените.

   

  При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час.  

   

  УС на БФСТ предлага на членовете на СК и ТК да насрочат и проведат в същият ден и място своите заседания в следните часове:  

  • От 10:00 часа – годишно отчетно събрание на ТК за 2017 г. 
  • От 11:00 часа – годишно отчетно събрание на СК за 2017 г.
 • Извънредно Общо събрание на Съдийската колегия на БФСТ

  УС на БФСТ въз основа на решение на СС и ТС на 30.10.2016г.  гр. Пловдив, Военен клуб, ул. „Иван Вазов„ 2 

  организира:

   

  Извънредно Общо събрание на Съдийската колегия на БФСТ от 9.30 часа при следния дневен ред:

  1.Предложения за промени в Съдийски правилник. Предложения се приемат до 17:30 часа на 20.10.2016г. до Пламен Балабанов - flamedance@abv.bg

  2. Определяне дата за изпит/тест за съдийски лицензи.

  3. Разни

  Втори задължителен съдийски семинар от 12.30 до 14.00 ч.

  Годишен треньорски семинар от 14.30 - 16.00 часа

 • Извънредно Общо събрание

  УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №4/10.10.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 20.11.2016г. в гр.Стара Загора от 10:00 часа в зала ДНА (Военен клуб), със следния дневен ред:

   

  1. Отчет за дейността на УС. Финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016г.
  2. Избор на Председател.
  3. Избор на нови членове на УС.
  4. Приемане на нови членове на БФСТ.
  5. Разглеждане на жалби.
   
  Обърнете внимание на сроковете в Чл.32 от Устава на БФСТ
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 
   
   

   

 • ПОКАНА за свикване на Извънредно общо събрание на БФСТ

  УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №3/ 25.08.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 01.10.2016г. в гр. Пловдив от 10:00 часа в зала ДНА, със следния дневен ред:

  1. Финансов отчет на Председателя.
  2. Отчет за дейността на Председателя на УС.
  3. Приемане на оставката и освобождаване от отговорност на Председателя на БФСТ.
  4. Избор на Председател.
  5. Приемане на Програма за развитие на дейността на БФСТ.
  6. Избор на нови членове на УС.
  7. Промени в Устава.
  8. Приемане на нови членове на БФСТ.

  Важно напомняне: 

  1. КСТ се представляват от техния официален представител, или от упълномощено от тях лице, като всеки член заявява своя делегат в офиса на БФСТ до 17:00 часа на 20 септември 2016г..  
  2. Предложения за промени в Устава, предложения за Председател и членове на УС се представят в офиса на БФСТ в писмена форма в срок до 17:00 часа на 26 септември  2016г.
  3. Всеки делегат е длъжен да представи пред комисията по пълномощия лична карта, удостоверение за актуално състояние и пълномощно, ако е необходимо.
 • Важно!

  Уважаеми колеги,
  Моля, да уведомите своите състезатели, че съгласно Наредбата за ДСК за 2016г :
  Чл.11, ал.2 КСТ член на БФСТ, чийто редовно картотекираните състезатели, ще представляват България на официални първенства към WDSF е необходимо да има участници взели участие в поне един турнир от Веригата Купа България, един турнир от веригата за ранглистата, както й в поне един международен турнир, чийто организатор е БФСТ без КСТ домакин.
  Чл.11,ал.3 Редовно картотекирани състезатели, чийто класирания им предоставят право да представляват България на официални турнири, като Световни и Европейски първенства и купи – за длъжни да са взели участие на поне две състезание от веригата Купа България, едно от веригата за Ранг листата на БФСТ, както и на поне един международен турнир организиран от БФСТ без КСТ домакин. Не участието на състезателите в  който и да е от гореизброените турнири ги лишава от правота на представляват БФСТ в официалните турнири на WDSF
   
 • Първи задължителен съдийски семинар за 2016г.

  Уважаеми членове на СК към БФСТ,
  Уведомяваме Ви, че на 02.07.2016г от 10.00часа до 11.30 часа ще се проведе първият задължителен съдийски семинар за 2016г. Лектор на семинара ще бъде г-н Джани Киемперини – темата на семинара е Етичния кодекс на съдията и критерии за оценяване по системата 2.1.
   
  Входната такса за семинара е 30лв.
   
 • БФСТ организира курс за квалификация на кадри

  В съответствие със системата за подбор и квалификация на кадрите, БФСТ организира курс при следния ред и процедура:

  Срок за кандидатстване - 3юли 2016г. 

  Конкурс по документи, подадени до БФСТ и заведени в специален регистър. Ограничен прием на 16 кандидата, по пореден входящ № на документите.

   

  Време и място за провеждане:

  1. Първи модул- Съдържание на обучението „Обща и специална подготовка в тренировъчния процес по спортни танци”-теория и практика-22-24.07.2016г.10:00 часа. гр. Асеновград, бул.”България”2, зала на КСТ „Асеновец”- 24 часа
  2. Втори модул- „Обща и специална подготовка в тренировъчния процес” - Изготвяне на технологически карти на 10 тренировки, заверени от Старши треньора и Ръководителя на КСТ. 
  3. Практико-теоретичен изпит- м. август 2016г. Обучението е завършено след полагане на изпит и получаване на сертификат за „стажант”, който дава право за практика и стаж в КСТ и предимство за прием в ЦПО на БФСТ.

  Изисквания за кандидатстване: 

  • Възраст - 16 години.
  • Кандидатът да е действащ, или да е бил състезател по спортни танци, и/или да има състезателен клас минимум „С”.
  • Кандидатите подават заявление-декларация по образец. (Приложение 1)

  Квалификационната комисия  ще работи на обществени начала и се назначава със заповед  от Председателя на БФСТ.  Срок за кандидатстване на лектори - 3 юли 2016г. Декларация за кандидатстване - (Приложение 2)

  Прием на документи и информация:

   г-жа Дойка Апостолова-Председател на ТС на БФСТ - Тел. 0898543334, гр. Асеновград, ул.”Захари Стоянов” 73