Новини

 • Извънредно Общо събрание на Съдийската колегия на БФСТ

  УС на БФСТ въз основа на решение на СС и ТС на 30.10.2016г.  гр. Пловдив, Военен клуб, ул. „Иван Вазов„ 2 

  организира:

   

  Извънредно Общо събрание на Съдийската колегия на БФСТ от 9.30 часа при следния дневен ред:

  1.Предложения за промени в Съдийски правилник. Предложения се приемат до 17:30 часа на 20.10.2016г. до Пламен Балабанов - flamedance@abv.bg

  2. Определяне дата за изпит/тест за съдийски лицензи.

  3. Разни

  Втори задължителен съдийски семинар от 12.30 до 14.00 ч.

  Годишен треньорски семинар от 14.30 - 16.00 часа

 • Извънредно Общо събрание

  УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №4/10.10.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 20.11.2016г. в гр.Стара Загора от 10:00 часа в зала ДНА (Военен клуб), със следния дневен ред:

   

  1. Отчет за дейността на УС. Финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016г.
  2. Избор на Председател.
  3. Избор на нови членове на УС.
  4. Приемане на нови членове на БФСТ.
  5. Разглеждане на жалби.
   
  Обърнете внимание на сроковете в Чл.32 от Устава на БФСТ
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 
   
   

   

 • ПОКАНА за свикване на Извънредно общо събрание на БФСТ

  УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №3/ 25.08.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 01.10.2016г. в гр. Пловдив от 10:00 часа в зала ДНА, със следния дневен ред:

  1. Финансов отчет на Председателя.
  2. Отчет за дейността на Председателя на УС.
  3. Приемане на оставката и освобождаване от отговорност на Председателя на БФСТ.
  4. Избор на Председател.
  5. Приемане на Програма за развитие на дейността на БФСТ.
  6. Избор на нови членове на УС.
  7. Промени в Устава.
  8. Приемане на нови членове на БФСТ.

  Важно напомняне: 

  1. КСТ се представляват от техния официален представител, или от упълномощено от тях лице, като всеки член заявява своя делегат в офиса на БФСТ до 17:00 часа на 20 септември 2016г..  
  2. Предложения за промени в Устава, предложения за Председател и членове на УС се представят в офиса на БФСТ в писмена форма в срок до 17:00 часа на 26 септември  2016г.
  3. Всеки делегат е длъжен да представи пред комисията по пълномощия лична карта, удостоверение за актуално състояние и пълномощно, ако е необходимо.
 • Важно!

  Уважаеми колеги,
  Моля, да уведомите своите състезатели, че съгласно Наредбата за ДСК за 2016г :
  Чл.11, ал.2 КСТ член на БФСТ, чийто редовно картотекираните състезатели, ще представляват България на официални първенства към WDSF е необходимо да има участници взели участие в поне един турнир от Веригата Купа България, един турнир от веригата за ранглистата, както й в поне един международен турнир, чийто организатор е БФСТ без КСТ домакин.
  Чл.11,ал.3 Редовно картотекирани състезатели, чийто класирания им предоставят право да представляват България на официални турнири, като Световни и Европейски първенства и купи – за длъжни да са взели участие на поне две състезание от веригата Купа България, едно от веригата за Ранг листата на БФСТ, както и на поне един международен турнир организиран от БФСТ без КСТ домакин. Не участието на състезателите в  който и да е от гореизброените турнири ги лишава от правота на представляват БФСТ в официалните турнири на WDSF
   
 • Първи задължителен съдийски семинар за 2016г.

  Уважаеми членове на СК към БФСТ,
  Уведомяваме Ви, че на 02.07.2016г от 10.00часа до 11.30 часа ще се проведе първият задължителен съдийски семинар за 2016г. Лектор на семинара ще бъде г-н Джани Киемперини – темата на семинара е Етичния кодекс на съдията и критерии за оценяване по системата 2.1.
   
  Входната такса за семинара е 30лв.
   
 • БФСТ организира курс за квалификация на кадри

  В съответствие със системата за подбор и квалификация на кадрите, БФСТ организира курс при следния ред и процедура:

  Срок за кандидатстване - 3юли 2016г. 

  Конкурс по документи, подадени до БФСТ и заведени в специален регистър. Ограничен прием на 16 кандидата, по пореден входящ № на документите.

   

  Време и място за провеждане:

  1. Първи модул- Съдържание на обучението „Обща и специална подготовка в тренировъчния процес по спортни танци”-теория и практика-22-24.07.2016г.10:00 часа. гр. Асеновград, бул.”България”2, зала на КСТ „Асеновец”- 24 часа
  2. Втори модул- „Обща и специална подготовка в тренировъчния процес” - Изготвяне на технологически карти на 10 тренировки, заверени от Старши треньора и Ръководителя на КСТ. 
  3. Практико-теоретичен изпит- м. август 2016г. Обучението е завършено след полагане на изпит и получаване на сертификат за „стажант”, който дава право за практика и стаж в КСТ и предимство за прием в ЦПО на БФСТ.

  Изисквания за кандидатстване: 

  • Възраст - 16 години.
  • Кандидатът да е действащ, или да е бил състезател по спортни танци, и/или да има състезателен клас минимум „С”.
  • Кандидатите подават заявление-декларация по образец. (Приложение 1)

  Квалификационната комисия  ще работи на обществени начала и се назначава със заповед  от Председателя на БФСТ.  Срок за кандидатстване на лектори - 3 юли 2016г. Декларация за кандидатстване - (Приложение 2)

  Прием на документи и информация:

   г-жа Дойка Апостолова-Председател на ТС на БФСТ - Тел. 0898543334, гр. Асеновград, ул.”Захари Стоянов” 73

 • Важно съобщение

  Уважаеми колеги,

   

  Предвид решението на ОС на БФСТ на 12 март 2016 г. се организират:

   

  1. Съвместно заседание на Треньорски съвет и Съдийски съвет
   Място: гр. Пловдив, читалище „Антим I”, бул. Свобода 6
   Време: 9:30 часа на 10 април 2016 г.

  2. Общо събрание на Треньорска колегия и съдийска колегия
   Място: гр. Пловдив, читалище „Антим I”, бул. Свобода 6
   Време: 10:30 часа на 10 април 2016г.

   

  Дневен ред:

   

  1. Разглеждане и обсъждане промени в Правилата на БФСТ.
  2. Разни

   

  Срок за писменни предложения от редовно картотекирани съдии и треньори - 6 април 2016 г. до офиса на БФСТ.

 • Покана за свакване на отчетно - изборно ОС на БФСТ

  БФСТ уведомява председателите на клубовете по спортни танци, членове на федерацията, че съгласно решение от Протокол № 4 на 23.01.2016г. УС на БФСТ и  съгласно чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ насрочва Отчетно – Изборно  Общо  Събрание  на  БФСТ за 12.03.2016г. от 11:30 ч. в гр. Пловдив, хотел „Империал”, Конферентна  Бизнес зала.

   

  Дневен ред на ОС :

  1.Съгласно чл. 35, т.7 от Устава на БФСТ разглеждане отчет на УС на БФСТ и освобождаване от отговорност;
  2.Съгласно чл. 35, т.7 разглеждане финансов отчет на БФСТ и освобождава председателя от отговорност;
  3.Съгласно чл.35, т.8 приема отчета на КС;
  4.Приема отчета на РСС и РТС;
  5.Съгласно чл.35, т.11 гласува размера на членския внос за 2017г.;
  6.Разглеждане и гласуване проекто - бюджета на БФСТ за 2016г;
  7.Избор на председател на БФСТ;
  8.Избор на УС на БФСТ;
  9.Избор на КС на БФСТ.

 • Весели празници на всички!

  Уважаеми колеги,

  Българска Федерация по Спортни Танци Ви желае весело посрещане на празниците и една по-добра, по-щастлива и успешна Нова 2016 година!