Димитър Йорданов Дросев/Paula-Eva Bakanaciute

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2019
Клас: 
A La
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
13.09.1998
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
Б13
Гражданство партньорка: 
Друго
Рождена дата партньорка: 
30.07.1998
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
Б57