КСТ "Денс Юник"

Председател: 
Митко Петров Маринов
Булстат: 
176384031
Ф.Д.: 
56/2012
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Стара Загора
Адрес: 
ул. "Петко Рачев Славейков" №3, ап.9
Телефон: 
+359882020056

Смяна на клубна принадлежност:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезател Клас Подпис / Настойник
1 Никола Миленов Минчев 15B La, 15B St