КСТ "Денс Юник"

Председател: 
Митко Петров Маринов
Булстат: 
176384031
Ф.Д.: 
56/2012
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Стара Загора
Адрес: 
ул. "Петко Рачев Славейков" №3, ап.9
Телефон: 
+359882020056

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!