КСТ "Варна"

Председател: 
Франциска Йорданова
Булстат: 
103119363
Ф.Д.: 
4060/2007
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20050325008
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. "Черни връх" №62
Телефон: 
+35952613144
+35952613146
+359898231201

Смяна на клубна принадлежност:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезател Клас Подпис / Настойник
1 Кристиян Добромиров Дончев 9E