Соня Копаранова

Съдия към Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека като съдия: 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Съдийска категория: 
A
WDSF: 
WDSF
Телефон: 
+491725948638
Е-mail: 
meshkova@mail.bg